Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10

35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81
fax: +48 17 872 15 90
email:sekretariat@archeologia.rzeszow.pl

iarch@univ.rzeszow.pl

Dyrektor:
dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR

Zastępca Dyrektora:
dr Katarzyna Trybała-Zawiślak

Kierownik Studium Doktoranckiego:
dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Sekretariat:
mgr Magdalena Rzucek

Biblioteka

mgr Beata Żukowicz
e-mail: biblioteka@archeologia.rzeszow.pl

Rekrutacja

Studiuj archeologię i muzeologię w Rzeszowie!

 

Zapraszamy na 3-letnie licencjackie i 2-letnie magisterskie studia archeologiczne i muzeologiczne w Rzeszowie. Osoby pragnące gruntownie pogłębić swoją wiedzę z zakresu archeologii, mają możliwość kontynuowania nauki również na studiach doktoranckich.

Szczegółowe informacje o kierunku Muzeologia dostępne są na tej stronie

Przejdź do informacji o warunkach, terminach i wymaganych dokumentach

Aktualności

Pragniemy poinformować, że w dniach 2-3 grudnia 2019 roku odbędzie się konferencja naukowa pn. Rubieże kultur – kultury rubieży. Z badań nad archeologią Europy Środkowo-Wschodniej od młodszej epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza. Konferencja zorganizowana została z okazji 20-lecia utworzenia Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jesteśmy na Facebooku!


Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego