Instytut

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów

tel: +48 17 872 15 81
fax:+48 17 872 15 90
e-mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
iarch@univ.rzeszow.pl

Dyrektor:

dr hab. Andrzej Rozwałka, prof. UR

Zastępca Dyrektora:
dr Michał Dzik

Kierownik Studium Doktoranckiego:
dr hab. Andrzej Pelisiak, prof. UR

Sekretariat:
mgr Joanna Berdowska

Biblioteka:
mgr Magdalena Rzucek

mgr Beata Żukowicz

Rekrutacja

Dlaczego studia archeologiczne w Rzeszowie?

Szukasz zawodu, który umożliwi Ci nieszablonowe spędzanie czasu? Interesujesz się przeszłością i chciałbyś dokonać ważnych odkryć? Być może dawny świat Celtów, Słowian lub innych ludów jest dla Ciebie wyjątkowo ciekawy? A może po prostu chciałbyś przeżyć przygodę i zwiedzić niesamowite miejsca? Jeśli któreś ze zdań opisuje Ciebie, to zachęcamy Cię do podjęcia studiów archeologicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Archeologii.

Przejdź do informacji o warunkach, terminach i wymaganych dokumentach

Informacje o rekrutacji na prowadzony przez nas kierunek Muzeologia dostępne są na tej stronie.

Aktualności

Uniwersytet Rzeszowski we współpracy z Uniwersytetem Preszowskim (Prešov, Słowacja) uzyskał dotację na realizację mikroprojektu: „Spoločné dedičstvo: slovensko-poľské pohraničie v dobe bronzovej / Wspólne dziedzictwo: pogranicze słowacko-polskie w epoce brązu” (numer mikroprojektu: INT/EK/PO/1/I/B/0070) w ramach programu „Interreg Polska–Słowacja 2014-2020” finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (oś priorytetowa 1: „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”).

Celem projektu jest dotarcie do zróżnicowanych grup odbiorców z wiedzą na temat dziedzictwa kulturowego pogranicza, jak również zwiększenie zainteresowania wspólnymi dziejami i podkreślenie wzajemnych powiązań między regionami znajdującymi się obecnie po różnych stronach granic państwowych.

Projekt zakłada stworzenie i udostępnienie na platformie internetowej interaktywnej mapy stanowisk archeologicznych z epoki brązu na pograniczu słowacko-polskim, zawierającej najważniejsze dane o odkryciach i wizualizacje zabytków. Jednym z realizowanych zadań będzie skanowanie i druk 3D wybranych artefaktów, a także zorganizowanie wystawy dotyczącej dziedzictwa archeologicznego z epoki brązu na wspomnianym obszarze. Wystawa zostanie zaprezentowana na terenie Słowacji i Polski, a w dalszej perspektywie będzie mogła być udostępniana przez zainteresowane podmioty w różnych miejscach obszaru pogranicza. Upowszechnianiu wiedzy na temat wspólnego dziedzictwa archeologicznego służyć będzie ponadto konferencja naukowa i publikacja książkowa skierowana do szerokiego grona odbiorców z Polski i Słowacji.

Termin realizacji mikroprojektu: czerwiec 2017 – maj 2018 roku.Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
Koło Naukowe Studentów Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Find Us on Facebook

Google Analytics Stats

generated by GADWP