Nagroda dla dr Marcina Wołoszyna

byzantine-coins-in-central-europe-between-the-5th-and-10th-centuryW 2012 roku dr Marcin Woło­szyn otrzymał nagrodę we Francji za wydanie pracy zbio­rowej pt. Byzan­tine Coins in cen­tral Europe between the 5th and 10th cen­tury, będącej pod­su­mo­wa­niem kon­fe­rencji, która w 2009 odbyła się w Kra­kowie. Infor­macje o tym dla nas ważnym wyda­rzeniu znaj­dują się w AKADÉMIE DES INSCRIPTIONS ET BELLES –LETTRES. Lettre dʼ infor­ma­tion n˚ 105-mars 2012.