PALEOLIT

PALEOLIT

prof. UR dr hab. Aleksander Sytnyk

Stanowisko wielokulturowe paleolityczne Welki Hlybochok I położony jest na lessowej płaszczyźnie, stanowiący centralną część Wyżyny Podolskiej na Ukrainie. Ekspedycja Paleolityczna pod kierunkiem prof. UR Aleksandra Sytnyka prowadzi tu badania od lat 1980-ch. Dolne warstwy kulturowe środkowego paleolitu na głębokości 8,5 m datowany TL na czas 205-220 tys. lat. Najstarszy przemysł – technika Levallois.

2_wielki_hlybochok_2012
1_wielki_hlybochok_2012
3_wielki_hlybochok_2012

dr hab. prof. UR Marta Połtowicz-Bobak

Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół górnego i  schyłkowego paleolitu, przede wszystkim okresu LGM i starszej fazy schyłkowego plejstocenu. Głównym przedmiotem badań jest kompleks magdaleński w Środkowej Europie a także  starsza epoka kamienia na Śląsku  oraz w Polsce południowo-wschodniej Prowadzi badania terenowe (wykopaliskowe i powierzchniowe) na Płaskowyżu Głubczyckim (od 1997 roku)  oraz na terenach Polski Południowo-wschodniej, na stanowiskach kultury magdaleńskiej i szeleckiej.

1_Wierzawice_3
DSC_7487
Eksploracja Ňāawy 1