XXIX Rzeszowska Konferencja

logo-fundacja

XXIX

RZE­SZOWSKA KONFERENCJA

leopard-konferencja

Badania arche­olo­giczne

pro­wa­dzone na terenie

południowo-wschodniej Polski,

zachod­niej Ukrainy

i pół­nocnej Słowacji

23-24 kwietnia 2013 r.