Prof. dr hab. Sylwester Czopek

Prorektor ds. Nauki

Stopnie naukowe:
1981 – ukończone studia archeologiczne – UMCS w Lublinie
1989 – doktorat – IHKM PAN Warszawa
1996 – habilitacja – UJ Kraków
2003 – tytuł profesora

Praca zawodowa:
1981-2008 – Muzeum Okręgowe w Rzeszowie (w latach 1991-2008 Dyrektor)
Od 1999 Wyższa Szkoła Pedagogiczna, obecnie: Uniwersytet Rzeszowski

Udział w Komitetach Redakcyjnych:
„Acta Archaeologica Carpathica”, Kraków (wyd. Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
„Sprawozdania Archeologiczne”, Kraków (wyd. Komisja Archeologiczna PAN o. Kraków)
„Materiały Archeologiczne”, Kraków (wyd. Muzeum Archeologiczne)
„Vychodnoslovensky Pravek” (wyd. Slovenska Akademia Ved), Bratislava
„Materiali i doslidžennja z archeologii Prikarpattja i Volini”, Lviv (wyd. NANU – Instytut Ukrainoznawstawa)

Organizacje naukowe:
Członek Komitetu Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN (Przewodniczący Komisji Epoki Brązu i Wczesnej Epoki Żelaza)
Członek Komisji Prehistorii Karpat PAU
Członek Komisji Archeologicznej PAN Oddział w Krakowie
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (Prezes Zarządu)

Członek Rad Muzealnych:
Muzeum Okręgowe w Tarnowi
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli

Realizowane granty:
2000-2001 – Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 – cmentarzysko ciałopalne z
epoki brązu i żelaza (KBN: 1H01H03119)
2007-2008 – Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach, cz. I opracowanie materiałów
ze stanowiska Warzyce, pow. Jasło (MNiSW N10900732/0291)

Posiadane medale, odznaczenia, nagrody:
Złoty Krzyż Zasługi
Medal Gloria Artis (brązowy i srebrny)
Złota Odznaka Za Opiekę nad Zabytkami
Odznaka Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego
Nagroda Miasta Rzeszowa
Nagroda Rektora UR (x 2)

Wykaz publikacji:
Pobierz wykaz publikacji

e-mail: sycz@archeologia.rzeszow.pl