Wiśniewski Tadeusz

Publikacje:

Wiśniewski, T. (2009).
The history of the discovery of the site in Klementowice and Professor Stefan Karol Kozłowski, [w:] J. M. Burdukiewicz, K. Cyrek, P. Dyczek, K. Szymczak (red.), Understanding the Past. Papers offered to Stefan K. Kozłowski, Warszawa, s. 425-428.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T.,
Kurhany kultury ceramiki sznurowej na stanowisku nr 3 w Ulowie, powiat tomaszowski, [w:] H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (red.). Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tys. p.n.e., Kraków-Warszawa 2011, s. 329-370.

Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P.,
Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects, Materiały konferencyjne 7. Konference envirnomentalni archeology, Brno, 9-10 luty 2011 r., s. 40-41.

Wiśniewski T.
Magdalenian camp in Klementowice (E Poland). Preliminary report on the 2007-2010 excavations and perspectives for future research, Materiały konferencyjne Hugo Obermaier – Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 53. Jahrestagung in Herne. 26-30. Apr il 2011, s. 50.

Mroczek P., Rodzik, J., Wiśniewski T., Zagórski P.,
Pedo-geomorphic reconstruction of the archaeological site in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland), [w:] Z. Jary (red.), Closing the gap – North Carpathian less trverse In the Euroasian less Belt. International Workshop, 6th Loess Seminar in Wrocław, May 16-21 20011. Abstract of field guide. Institute of Geography and Regional Development, University of Wrocław, s. 41-42.

Wisniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagorski P., Wilczynski J., Nyvltova Fisakova M.,
On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (E Poland), Workshop “The Magdalenian settlement of Late Glacial Europe”. INQUA Congress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July.

Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P.,
Uwarunkowania paleogeograficzne lokalizacji obozowiska kultury magdaleńskiej w Klementowicach (Płaskowyż Nałęczowski). I Konferencja Geoarcheologiczna “Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych”, UKSW, Warszawa, 25 listopada 2011, s. 34-36.

Wiśniewski T.,
Magdalenian camp in Klementowice (E Poland). Preliminary report on the 2007-2010 excavations and perspectives for future research, Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V.: 53. Jahrestagung in Herne, 26.-30. April 2011: [Kurzfassungen der Vorträge und Poster und Exkursionsbeiträge], Red. Leif Steguweit. Erlangen2011, s. 50.

Wiśniewski T.,
Klementowice w Zagłębiu Ruhry – Hugo Obermaier Gesellschaft, Wiadomości Uniwersyteckie [UMCS Lublin] 2011 r. nr 7 (176) s. 42-43.

Wiśniewski T.,
Godlewska A., [Osiemnasty] XVIII Kongres INQUA: 21-27 lipca 2011 Berno/Szwajcaria / [UMCS Lublin] 2011 [r. 21] nr 11 (180) s. 29

Wiśniewski T., Mroczek P., Zagórski P.,
Z Klementowic do Brna, [UMCS Lublin] 2011 [r. 21] nr 3-4 (172-173) s. 19-20

Wiśniewski T.,
A Magdalenian site in Klementowice (Eastern Poland) – new discoveries and perspectives for the future research, [w:] P. Łuczkiewicz (red.), The Younger Generation „Akten des ersten Lublin – Berliner doktoranten kolloqiums Am 09.-10.06.2010 in Lublin ”, Lublin 2012 s. 9-25.

Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P., Wilczyński J., Nývltová Fisáková M.,
On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (Lublin Upland, Eastern Poland). Quaternary International 272-273, 2012, s. 308-321.

Wiśniewski T., Wiśniewski A., Pyżewicz K., Bobak D., Valde-Nowak P., Nowak A., Kufel B., Połtowicz-Bobak M,
Some remarks on Lacan type burins from the Magdalenian sites in Poland [w:]: Book of abstracts Hugo Obermaier – Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V., 53. Jahrestagung in Toulouse. 10-14 April 2012 (Erlangen), s. 15-16.

Mroczek P., Wiśniewski T., Rodzik J.,
Reconstruction of primary topography in the surrounding of Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). International Conference on Loess research “Loess in China and Europe”, 27-29 wrzesień 2012, Nowy Sad, Vojvodina, Serbia. Sesja posterowa.

Přichystal A., Wiśniewski T.,
Klementowice (Eastern Poland) – Ochozská Cave (Moravian Karst). A new data of the raw materials distribution during the Magdalenian in Central Europe. [w:] P. Neruda, Z. Nerudova (red.) “Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone” Age Abstract book and excursion guide. 9th SKAM Workshop, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11, 2012 s. 41.

Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M., Wiśniewski T.,
Flints in the glaciogenic deposits of Chełm Hills (Eastern Poland) – Prehistory and Geology. [w:] P. Neruda, Z. Nerudova (red.) “Lithic Raw Materials – Phenomena of the Stone” Age Abstract book and excursion guide. 9th SKAM Workshop, Moravian Museum, Brno, Czech Republic, October 8-11, 2012, s. 38.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T.
Lublin, ulica Dereniowa – nowa osada neolityczna, (w:) U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera (red.), Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011. Streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej, Lublin 2012, s. 13-14.

Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J.,
Badania geoarcheologiczne przeprowadzone w 2011 r. na stanowisku magdaleńskim w Klementowicach, woj. lubelskie. [w:] U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera (red.), Badania archeologiczne w Polsce Środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011. Streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej, Lublin 2012, s. 8-9.

Wiśniewski T.,
Pradzieje gminy Kurów, Kurów 2012.

Oddane do druku

Szeliga M., Wiśniewski T.,
Konferencja SKAM w Lublinie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. XI.

Libera J., Szeliga M., Wiśniewski T.,
Wykorzystanie krzemienia rejowieckiego w epoce kamienia w świetle aktualnego stanu badań. Materiały pokonferencyjne V Warsztatów Krzemieniarskich (Lublin 10-12 września 2008 r.), Lublin.

Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T.,
Reconstruction of primary loess relief in the area of a Magdalenian site in Klementowice (E Poland) in the light of pedological analysis, CATENA – w druku

Rodzik J., Mroczek P., Wiśniewski T.,
The Palaeogeographical Conditions of location of the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland) [w:]: F. Welc, B. Woronko, J. Trzciński (red.), Climate change in the light of geoarchaeological research. Archaeologia Polona 50 – w druku

Libera J., Dobrowolski R., Szeliga M., Wiśniewski T.,
Flints in the glaciogenic deposits of Chełm Hills (Eastern Poland) – Prehistory and Geology, Anthropologie – w druku.

Niezabitowska-Wiśniewska B., Wiśniewski T.,
A new barrow of the Corded Ware Culture in Middle Roztocze (south-eastern Poland), [w:] Corded Days in Kraków, Kraków – w druku

Konferencje

2010 Wiśniewski, T.
Klementowice – the first step the first step in the reconstruction of the flint manufacturing in the Magdalenian Culture in Poland. Konferencja pt.: The Younger Generation: erstes Lublin-Berliner Doktorantenkolloqium –Lublin, 9-10 June 2010.

2011 Wiśniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J., Zagórski, P.
Paleopedology of loess-soil sequence at the Magdalenian camp in Klementowice (Nałęczów Plateau, Lublin Upland, E Poland) – selected aspects.7. Konference environmentální archeologie. Brno, 9 – 10 February 2011.

2011 Wiśniewski, T.
Magdalenian camp in Klementowice (Eastern Poland) – Preliminary report on the 2007-10 excavations and perspectives for future research. 53. Jahrestagung Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. Herne (Germany) 26 – 30 IV 2011.

2011 Mroczek, P., Rodzik, J., Zagórski, P., Wiśniewski, T.
Pedo-geomorphic reconstruction of the archaeological site in Klementowice (Nałęczów Plateau, E Poland). Closing the Gap. North Carpathian less trawers In the Eurasian less belt. International Workshop, 6th Less Seminar in Wrocław (Poland). 16-21 May 2011.

2011 Wisniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J., Zagorski, P., Wilczynski, J., Nyvltova Fisakova, M.
On the periphery of the Magdalenian World. An open-air site in Klementowice (E Poland). Workshop “The Magdalenian settlement of Late Glacial Europe”. XVIII INQUA Congress 2011 Bern, Swiss, 20-27th July.

2011 Wiśniewski T., Mroczek P., Rodzik J., Zagórski P.
Uwarunkowania paleogeograficzne lokalizacji obozowiska kultury magdaleńskiej w Klementowicach (Płaskowyż Nałęczowski). I Konferencja Geoarcheologiczna: Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych – Warszawa, 25 listopad 2011.

2011 Niezabitowska-Wiśniewska, B., Wiśniewski, T.
A new barrow of the Corded Ware Culture in Middle Roztocze (south-eastern Poland). Corded Days in Cracov. 1st-2nd December 2011. International conference, Cracov, Poland.

2012   Wiśniewski T., Wiśniewski A., Pyżewicz K., Kufel B., Bobak D., Połtowicz-Bobak M., Valde-Nowak P., Nowak A.
Some remarks on Lacan type burins from the Magdalenian sites in Poland. 54. Jahrestagung Hugo Obermaier Gesellschaft für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V. Toulouse (France) 10 – 14 IV 2012.

2009 Wiśniewski, T.
Sprawozdanie z badań wykopaliskowych obozowiska kultury magdaleńskiej w Kolonii Klementowicach, pow. puławski (sezony 2007-2008). XXV Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne prowadzone w 2008 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”, Rzeszów 10 – 11 marca 2009 r.

2009 Wiśniewski, T., Rodzik, J.
Badania archeologiczne obozowiska kultury magdaleńskiej w Klementowicach, stan. 20, woj. lubelskie (sezony 2007-2008). Próba odtworzenia paleośrodowiska na stanowisku. Konferencja sprawozdawcza „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w latach 2007-2008”, Krzemionki Opatowskie 21-22 kwietnia 2009 r.

2010 Wiśniewski, T.
Badania wykopaliskowe magdaleńskiego obozowiska w Klementowicach, pow. puławski, stan. 20 w 2009 roku. XXVI Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne prowadzone w 2009 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”, Rzeszów 16 – 17 III 2010 r.

2010 Wiśniewski, T.
Badania archeologiczne w Kolonii Klementowicach, pow. puławski, stan. 20. Sezon 2009. Konferencja pt.: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Wołyniu i Polesiu w roku 2009. Hrubieszów – 18-19 maja 2010 roku.

2010 Kołodyńska-Gawrysiak, R., Chabudziński, Ł., Szeliga, M., Wiśniewski, T.
Wymoki Płaskowyżu Nałęczowskiego oraz ich wpływ na rozmieszczenie osadnictwa pradziejowego i wczesnośredniowiecznego – wstępne wyniki badań. Konferencja pt.: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Wołyniu i Polesiu w roku 2009. Hrubieszów – 18-19 maja 2010 roku.

2010 Libera, J., Dobrowolski, R., Szeliga, M., Wiśniewski, T.
Złoża krzemieni narzutowych na Pagórach Chełmskich. Konferencja pt.: Krzemień narzutowy w pradziejach, Mądralin, 18-20 października 2010 roku.

2011 Wiśniewski, T., Dzbyński, A.
Badania archeologiczne na stanowisku 20 w Klementowicach, gm. Kurów, pow. puławski. XXVII Konferencja Sprawozdawcza „Badania archeologiczne prowadzone w 2010 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”, Rzeszów 1 – 2 III 2011 r.

2011 Wiśniewski, T.
Badania archeologiczne na stanowisku magdaleńskim w Klementowicach 20, pow. puławski – sezon 2010. XXVII Konferencja Sprawozdawcza – Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2010, Lublin 4 – 5 IV 2011 r.

2011 Mroczek, P., Rodzik, J., P. Zagórski, P., Wiśniewski, T.
Środowiskowe uwarunkowania lokalizacji stanowiska magdaleńskiego w Klementowicach 20, pow. puławski. XXVII Konferencja Sprawozdawcza – Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2010, Lublin 4 – 5 IV 2011 r.

2011 Wiśniewski, T., Pyżewicz, K., Dmochowski, P.
Rylce Lacan z Klementowic – typologia, technologia, funkcja. VIII Warsztaty Krzemieniarskie SKAM: Retusz – jak i dlaczego? Wielperspektywiczność elementu twardzowego, Kraków, 17-19 październik 2011.

2011 Wiśniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J., Zagórski P.
Uwarunkowania paleogeograficzne lokalizacji obozowiska kultury magdaleńskiej w Klementowicach (Płaskowyż Nałęczowski). I Konferencja Geoarcheologiczna: Zmiany klimatu w świetle badań archeologicznych i geoarcheologicznych. Warszawa, 25 listopad 2011.

2012 Wiśniewski, T., Mroczek, P., Rodzik, J.
Badania geoarcheologiczne przeprowadzone w 2011 r. na stanowisku magdaleńskim w Klementowicach, woj. lubelskie. XXVIII Konferencja Sprawozdawcza – Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011, Lublin 29 – 30 III 2012 r.

2012 Niezabitowska-Wiśniewska, B., Wiśniewski, T.
Lublin, ulica Dereniowa – nowa osada neolityczna. XXVIII Konferencja Sprawozdawcza – Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011, Lublin 29 – 30 III 2012 r.