Broszko Monika

Publikacje:

Broszko M. 2009.
„Badania archeologiczne prowadzone w Jarosławiu w latach 1960 – 2009” [w:] „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, Rzeszów, s. 199-207.

Broszko M. 2011.
„Osady nawodne w Polsce”[w:] M. Rybicka (red.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu. Materiały z konferencji w ramach II Forum Doktorantów Archeologii, Rzeszów-Kielnarowa 23-24 czerwca 2009 r., LLECTIO ARCHAEOLOGICA RESSOVIENSIS, TOMUS XVI, Rzeszów, s. 137-145.

Broszko M. 2012.
“Sprowadzenie i wpływ Jezuitów na rozwój Jarosławia” [w:] Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, tom XIX, Jarosław 2012, s. 71-84.

Broszko M. 2012.
„Zarys rozwoju biblioteki Jezuickiej w Jarosławiu w latach 1573-1773” w:] Rocznik Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, tom XIX, Jarosław, s. 85-89.