Adamik Joanna

Publikacje:

Adamik J. 2012.
Idea skrzyni kamiennej jako formy grobu na terenie ziem polskich w późnej epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, „Collectio Archaeologica Ressowiensisa”, t. 18, Rzeszów.

Adamik J., Bughardt M. 2011.
Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Białobrzegach, pow. Łańcut, stan. 5 w świetle najnowszych badań, „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXXII, Rzeszów 2011, s. 117-167.

Adamik J. (rec.) 2011. P. Makarowicz,
Trzciniecki krąg kulturowy – wspólnota pogranicza Wschodu i Zachodu Europy, rec., „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. XXXII, Rzeszów, s. 251-254.

Adamik J., Burghardt M. 2012
Materiały kultury trzcinieckiej ze stanowiska 8 w Trzebownisku, pow. Rzeszów. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 33, s. 95-113.

Adamik J., Burghardt M. 2012.
Scytyjskie żelazne ciosła z bocznymi występami. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 33, s. 115-133.

Konferencje:

  1. II Bronioznawcza Konferencja Studencka – 25-26 kwietnia 2009 roku – Łódź. Referat pt. Militaria i elementy rzędu końskiego w typie kimmeryjskim z zasięgu kultury wysockiej (współautorstwo z Joanną Adamik)
  2. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza na Pomorzu. Z najnowszych badań i odkryć, Gdańsk 7 października 2010 r. Referat pt. Osełki z otworem do podwieszania w kulturach stepowych późnej epoki brązu i wczesnej epoki żelaza.
  3. XXIX Rzeszowska Konferencja. Badania archeologiczne prowadzone na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, Rzeszów 23-24 kwietnia 2013. Referat pt. Materiały do poznania tzw. klasycznej fazy kultury trzcinieckiej na obszarze podkarpackiej wysoczyzny lessowej między Wisłokiem a Sanem w świetle wykopalisk w miejscowości Skołoszów, pow. jarosławski, stan. 7.