Dobrzyński Michał

Publikacje:

Dobrzyński M. 2011
Dom i otoczenie na podstawie osady kultury pucharów lejkowatych w Piaskach Wielkich, pow. Świdnik, woj. lubelskie [w:] M. Rybicka (red.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu. Materiały z konferencji w ramach II Forum Doktorantów Archeologii, Rzeszów-Kielnarowa 23–24 czerwca 2009 .Rzeszów, s. 67-81.

Piątkowska K., Dobrzyński M. 2011
Technologia bifacjalnych noży sierpowatych na podstawie znalezisk grobowych kultury mierzanowickiej ze Skołoszowa, st. 7, gm. Radymno. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 32, s. 107–115.

Dobrzyński M., Piątkowska K. 2012
Zagadnienie eksploatacji łuszczniowej w kulturze pucharów lejkowatych na podstawie stanowiska 8/19 w Piaskach Wielkich pow. Świdnik, woj. lubelskie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33, s. 43-61.

Piątkowska K., Dobrzyński M. 2013
Predeterminowany półsurowiec wiórowy w produkcji drapaczy z krzemienia wołyńskiego z Niżu Polskiego, [w:] Rybicka M., Pozikhovskiy O., Rogoziński J., (red.), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych, Rzeszów (w druku)

Piątkowska K., Dobrzyński M. 2013
Materiały krzemienne kultury malickiej ze stanowiska 105/3 przy ul. Willowej w Lublinie, [w:] Rybicka M., Pozikhovskiy O., Rogoziński J., (red.), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych, Rzeszów (w druku).

Dobrzyński M., Piątkowska K., Rybicka M. 2013
Funerary Offerings of the Volhynian Flint from Structure 620 on Site 7 in Skołoszów, Podkarpackie Voivodship, [w:] Furmanek M. (red.), Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Włodzimierzowi Wojciechowskiemu (w druku).