Jeremicz Jacek

Publikacje:

Jeremicz J. 2009.
Społeczna i symboliczna interpretacja depozytów uzbrojenia brązowego ze środowisk akwatycznych, Archeologia Polski Środkowowschodniej t. IX, s. 213-230.

Jeremicz J. 2009.
Znaleziska siekier w środowisku wodnym datowanych na epokę brązu i wczesną epokę żelaza, na terenie międzyrzecza Wieprza i Bugu. [w:] Hereditas Praeteriti Additamenta Archaeologica et Historica Dedicata Ioanni Gurba Octogesimo Anno Nascendi, H. Taras, A. Zakościelna (red.) Lublin , s. 265-271.

Jeremicz J., Wilk M. 2010.
Łyżka odlewnicza kultury łużyckiej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. XXX, Rzeszów, s. 171-176.

2011 Miejsce metalurgów w społecznościach kultury łużyckiej [w:] Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, M. Rybicka (red.), Rzeszów, s. 103-115.

2011 Zabiegi higieniczne epoki brązu i żelaza w świetle źródeł archeologicznych [w:] Historia Starożytna- eksperyment i rekonstrukcja w rozwoju dyscypliny i promocji epoki, D. Słapek (red.), Lublin, s. 43-45.