Król Dariusz

Publikacje:

Dzierżanowska A., Król D., Rząsa P., Rybicka M. 2009
Kilka uwag na temat wyników badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku w Białobrzegach, stan. 5, woj. Podkarpackie, Rocznik Przemyski t. 46, z. 2, s. 31–37.

Król D. 2010
Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The results of analysis of unchambered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Culture, [w:] B. Boguszewski, M. Jaskuła (red.), Welt Ohne Grenzen – Wissenschaft Ohne Grenzen, Proceeding of the 8th International Congress of Societas Humboldtiana Polonorum, Toruń, pp. 125–127.

Król D. 2011
Chamberless Tombs in Southeastern Group of Funnel Beaker Culture. Rzeszów.

Dzierżanowska A., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2011
Dzban z uchem zwieńczony główką barana z jamy o numerze 109 ze stanowiska 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, woj. podkarpackie. Sprawozdania Archeologiczne 63, s. 221–240

Król D. 2011
Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. Remarks regarding dichotomy elites – folk in the light of analysis of unchambered tombs in the South-East Group of Funnel Beaker Culture, [w:] M. Rybicka, I. Florkiewicz (red.), Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu. Materiały z konferencji w ramach II Forum Doktorantów Archeologii, Rzeszów-Kielnarowa 23–24 czerwca 2009 r., Rzeszów, s. 93–101.

Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2011
Tomb of the Funnel Beaker Culture on Site 7 in Skołoszów, Radymno Commune, Podkarpackie Voivodship, [w:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (red.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 206, Bonn, s. 205–214.

Kittel P., Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2012
Kultura pucharów lejkowatych. Nagórki Grabowskie, stan. 25, pow. Łęczyca, [w:] M. Rybicka (red.), Kotlina Kolska w świetle cmentarzysk z neolitu i epoki brązu z Nagórek Grabowskich, Teofilek I Byszewa. Łęczyca, s. 13–34.

Król D. 2012
Some Aspects of Analysis of Sub– and Non-Megalithic Tombs in the Southeastern Group of Funnel Beaker Culture, [in:] M. Furholt, D. Mischka, M. Hinz (eds.), “As time goes by?”. Monumentality, Landscapes and the Temporal Perspective, Universitätforschungen zur prähistorischen Archäologie, Band 206, Bonn, pp. 195–203.

Król D. 2012
Grobowce w kulturze pucharów lejkowatych. Uwagi na temat alternatywnych modeli genetycznych, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Rzeszów, s. 41–48.

Król D. 2012
Wstępna informacja o wynikach badań przeprowadzonych w Nagórkach Grabowskich, stanowisko 25, pow. łęczycki, woj. łódzkie, Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 45, s. 167–182.

Król D. 2012b
(rec.) S.Rzepecki, U źródeł megalityzmu w kulturze pucharów lejkowatych, Łódź, 2011. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi. Seria Archeologiczna, t. 45, s. 437–449.

Opracowania

Pelisiak A., Dzierżanowska A., Król D. 2009
Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skrzyszowie, pow. Tarnów, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2012
Opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 7 w Skołoszowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2013
Częściowe opracowanie wyników ratowniczych badań wykopaliskowych na stan. 52 w Pawłosiowie, pow. Jarosław, m-pis w archiwum Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz w Dziale Archeologii Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.

Konferencje

Król D. 2009
Bezkomorowe grobowce w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych. Seminarium prof. J. Machnika, 02. 2009, Kraków-Igołomia

Król D. 2009
Submegality, megaksylony i paramegality. Uwagi o dychotomii elita-lud w świetle analiz bezkomorowych grobowców w grupie południowo-wschodniej kultury pucharów lejkowatych, Secundum Doctorandum Archaeologiae Symposium, Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, 23–24.06.2009, Rzeszów-Kielnarowa.

Król D., Rogoziński J., Rybicka M. 2010
Wstępne wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 2009 roku na stanowisku 5 w Białobrzegach, pow. Łańcut. XXVII Konferencja Sprawozdawcza Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Badania wykopaliskowe prowadzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, 03.2010, Rzeszów

Król D. 2011
The Niche Grave of the Corded Ware Culture in the Vicinity of an Earthern Long Barrow of the Funnel Beaker Culture, Open Workshop, Socio-Environmental Dynamics over the Last 12, 000 Years: The Creation of Landscapes II, 14–18.03.2010, Kiel.

Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2011
Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 7 w Skołoszowie, woj. podkarpackie, Konferencja Sprawozdawcza Lwowskiego Ośrodka Archeologicznego, 18–20.05.2011, Lwów (referat). Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2011

Rybicka M., Król D., Rogoziński J. 2011
Ratownicze badania wykopaliskowe na stanowisku 7 w Skołoszowie, gm. Radymno, XXVIII Konferencja Sprawozdawcza Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Badania wykopaliskowe prowadzone w 2010 r. na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, 1–2.03.2011, Rzeszów

Król D. 2011
Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The Results of Analysis of Monumental Tombs in the South-Eastern Group of Funnel Beaker Culture, Open Workshop Socio-Enviornmental Dynamics over the Last 12, 000 Years: The Creation of Landscapes II, 14–18.03.2010, Kiel

Pozikhovskyi A., Rybicka M., Król D. 2012
ome Aspects of Chronological Relations between the Trypolie Culture and Funnel Beaker Culture in Volhynia. New discoveries at Site “Podobanka” in Nowomalin, Rivne Province, Neolithic Transformations. The Puzzle of Time: Problems of Absolute Chronology of the Neolithic Societies, 4–9.12.2012, Wrocław

Karski K., Król. D., Rybicka M. 2012
The Chronology of the Funnel Beaker Culture Settlements in the Light of Discoveries at the Site 52 in Pawłosiów, podkarpackie Voivodship, Neolithic Transformations. The Puzzle of Time: Problems of Absolute Chronology of the Neolithic Societies, 4–9.12.2012, Wrocław.

Postery:

Król D.2010
Submegaliths, megaxylons, paramegaliths. The results of analysis of unchambered tombs in south-eastern group of Funnel Beaker Culture, 8 Międzynarodowy Kongres Societas Humboldtiana Polonorum, Welt Ohne Grenzen – Wissenschaft Ohne Grenzen, 8 27–30.06.2010, Toruń.