Kucharska-Budzik Paulina

Publikacje:

Kucharska-Budzik P. 2011
Lokalne elity Anatolii i Lewantu w świetle ikonografii wybranych pomników grobowych ( schyłek V-IV wiek a.C) [w:] Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów.