Kuczyńska-Zonik Aleksandra

Publikacje:

Kuczyńska–Zonik A. 2009.
Moda w paleolicie – analiza odzieży i ozdób na podstawie żeńskich figurek ze starszej epoki kamienia, „In Tempore”, s. 1-12.

Kuczyńska–Zonik A. 2011.
Najstarsza ceramika – dowody umiejętności wypalania ceramiki w kulturach archeologicznych z okresu 30-20/16 tysięcy lat temu, „Materiały ceramiczne/Ceramic Materials”, nr 63/1, s. 215-220.

Kuczyńska–Zonik A. 2011.
Analiza górnopaleolitycznych przedstawień antropomorficznych z obszaru Europy i Syberii w kontekście kultury typu magicznego, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne”, nr 2/1, s. 50-60.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Figuratywne przedstawienia antropomorficzne jako próba odzwierciedlenia mody w paleolicie, Moda w literaturze, języku i kulturze – publikacja pokonferencyjna, w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Komunikacja nie wprost – o znaczeniu symboliki sztuki pradziejowej na przykładzie paleolitycznych figurek antropomorficznych, „Acta Humana” nr 2 – w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Zabytki archeologiczne gminy Siedliszcze [w:] Od prehistorii do współczesności. Odkrywanie lokalnej tożsamości mieszkańców Siedliszcza – monofrafia historyczna, G. Figiel (red.), Siedliszcze, s. 13-39.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Попытка интерпретации статуэток верхнего палеолита из Мезина (Украина), Одеські читання: актуальні проблеми історії, археології та етнології – publikacja pokonferencyjna, w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Funkcje przedstawień męskich z okresu górnego paleolitu z obszaru Europy, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Społeczne” – w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku),
Sukcesy i porażki archeologii polskiej w kontekście ideologii marksizmu – publikacja pokonferencyjna „I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Oblicza utopii i obłudy”” 15-16 maja 2012 – w druku.

Kuczyńska–Zonik A. (w druku)
Polityka w archeologii. Historia badań sztuki paleolitycznej – publikacja pokonferencyjna „Polityczne konteksty sztuki” 13-14 września 2012 – w druku.

Kuczyńska-Zonik A.(w druku),
Pochówki neandertalczyków w rozważaniach kognitywnych [w:] Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, Rzeszów 2012, s. 25-40.

Kuczyńska-Zonik A. (w druku),
Technologia wypalania ceramiki w kulturze graweckiej na terenie Europy Środkowej i Wschodniej – „Meritum”, czasopismo Koła Naukowego Doktorantów-Historyków Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – w druku.

Kuczyńska –Zonik A. (w druku),
Gravettian Ceramic Firing Techniques in Central and Eastern Europe w „Sprawozdaniach Archeologicznych” t. 65 – w druku.