Nowak Adam

Publikacje:

Bobak D., Łanczot M., Nowak A. Połtowicz-Bobak M., Tokarczyk S. 2010
Wierzawice, stan. 31 – nowy ślad osadnictwa madgaleńskiego w Polsce południowo- wschodniej. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego , 31, s. 63-78

Nowak A. 2011
Zabytki krzemienne ze stanowiska Maków 20 na tle paleolitu Górnego Śląska.
 Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 32, s. 5-34