Polit Beata

Publikacje:

Polit B. 2010.Gvozdevidnye ser’gi z territorii Ukrainy i Pol’ši, [w:] Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antičnosti i crednevekov’â. Remesla i promysly, red. V. N. Zin’ko, Kercz, 2010, s. 356-362.

Polit B. 2011a. Materiali do vivennâ okremogo tipu prikras rann’ozaliznogo viku z teritori Pol’ši, Arheologični dosližennâ L’vivs’kogo universitetu. – 2010. – Vyp. 13, s. 151-173.

Polit B. 2011b. Kilka uwag o kolczykach gwoździowatych z obszaru Polski, Naukovì studìï: Zbìrnik naukovih prac´/ Istoriko-kraêznvčij muzej m. Vinniki. L´vìv-Vinniki, 2010, Vip. 3, s. 61-68.

Polit B. 2012 Pochówki zbiorowe w kulturze późnoscytyjskiej, [w:] Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, red. S. Czopek, Rzeszów, s. 183-194.

Zasłona J., Polit B. 2011. Nadzór archeologiczny na Rynku w Węgrowie (woj. mazowieckie) – wstępny raport, Rocznik Liwski, tom. V, s. 155-158.

Martyniuk-Drobysz A., Polit B. (w druku), Brązowy sierp z miejscowości Nowaki, pow. Siedlecki, st. 2, APŚ.

Nieopublikowane raporty i opracowania

Polit B.
2010 Sprawozdanie z rozpoznawczych, sondażowych badań wykopaliskowych wyprzedzających budowę centrum handlowego wraz z zapleczem logistycznym przeprowadzonych na stanowisku nr 2 w miejscowości Białki, gm. Siedlce, woj. Mazowieckie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, Delegatura w Siedlcach.

Polit B, Mączyński P.
2013 Sprawozdanie z badań ratowniczych przeprowadzonych w 2012 roku na stanowisku nr 6 w miejscowości Ruda, pow. janowski, woj. lubelskie.

Bienia M., Bienia M., Polit B.
2009a Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych wyprzedzających rozbudowę drogi krajowej Nr 8 „Jeżewo-Białystok”. Żółtki stan. 6, gm. Choroszcz, woj. podlaskie –Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku.

2009b Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych wyprzedzających budowę obwodnicy Kocka w ciągu drogi krajowej nr 19. Wola Skromowska stan. 25, gm. Firlej, woj. lubelskie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

2012 Wstępne sprawozdanie z badań archeologicznych wyprzedzających budowę drogi ekspresowej S17. Marysin stan. 2, gm. Jastków, woj. lubelskie – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie.

Polit B., Zasłona J.
2012 Sprawozdanie z nadzorów archeologicznych prowadzonych nad rewitalizacją Rynku Mariackiego w Węgrowie (pow. węgrowski, woj. mazowieckie) wraz z przyległymi do niego ulicami – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Siedlcach; Archiwum Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie.

Czynny udział w konferencjach

Miejsce wystąpienia i data: Kercz, 21-25.05.2010 r.
Tytuł konferencji: „Bospor Kimmerijskij i varvarskij mir v period antičnosti i crednevekov’â. Remesla i promysly”
Tytuł wystapienia: „Gvozdevidnye serygi z territorii Ukrainy i Pol’ši” – poster

Miejsce wystąpienia i data: Lwów-Vinniki, Ukraina, 11-12.11.2010 r.
Tytuł konferencji: „Arheologìȃ ukraìns`ko-pol`c`kogo pograniĉĉâ”
Tytuł wystąpienia: „Kilka uwag o kolczykach gwoździowatych z terenu Polski”

Miejsce wystąpienia i data: Węgrów, 09.06.2011 r.
Tytuł konferencji: „Osadnictwo historyczne na terenie powiatu węgrowskie – wybrane zagadnienia”
Tytuł wystąpienia: “Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na rynku w
Węgrowie podczas prac rewitalizacyjnych w 2011 r.”
Współautorstwo z Joanną Zasłona

Miejsce wystąpienia i data: Rzeszów 20-21.03.2012 r.
Tytuł konferencji: „Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji”
Tytuł wystąpienia: “Biżuteria z cmentarzyska kultury późnoscytyjskiej w Opuškah” – poster

Miejsce wystąpienia i data: Rzeszów, 19-23.09.2012 r.
Tytuł konferencji: „Waffen-Gewalt-Krieg“
Tytuł wystąpienia: “Weapons are a girl’s best friend – elements of weapons in Scythian women’s Graves” – wystąpienie
“Death comes suddenly, but can kills slowly – remains of violent death in Scythian graves” – poster

Udział w badaniach terenowych

10.2009 – Udział w badaniach ratowniczych prowadzonych w cerkwi unickiej pod wezwaniem Św. Jerzego i Wniebowzięcia NMP w Wisznicach, woj. lubelskie.

11.2009 – Udział w badaniach archeologicznych w Woli Skromowskiej, stan. 25, woj. lubelskie – badania archeologiczne wyprzedzające budowę obwodnicy Kocka w ciągu drogi krajowej Nr 19.

07-10.05.2010 – Badania sondażowe w miejscowości Białki, stan. 5, gm. Siedlce, woj. mazowieckie (kierownik prac).

07.2010 – Udział w badaniach archeologicznych przeprowadzanych w Nejzac na Krymie – badania archeologiczne prowadzone przez prof. I.N. Khrapunova z ramienia Tauryjskiego Narodowego Uniwersytetu w Symferopolu.

08-10.2010 – Udział w badaniach archeologicznych wyprzedzających budowę drogi ekspresowej S17. Marysin stan. 2, gm. Jastków, woj. lubelskie.

10.2010 – Udział w ratowniczych badaniach wykopaliskowych w Drozdowie stan. 5, gm. Piątnica, woj. podlaskie.

04-05.2011 – Udział w badaniach ratowniczych przeprowadzonych na ulicy Kościelnej w Węgrowie, woj. mazowieckie.

06.2011 – Udział w badaniach archeologicznych wyprzedzających budowę centrum handlowego wraz z zapleczem logistycznym przeprowadzonych na stanowisku nr 2 w miejscowości Białki, gm. Siedlce, woj. Mazowieckie.

07.2011 – Udział w badaniach archeologicznych przeprowadzanych w Nejzac na Krymie – badania archeologiczne prowadzone przez prof. I.N. Khrapunova z ramienia Tauryjskiego Narodowego Uniwersytetu w Symferopolu.

08.2011 – Udział w badaniach archeologicznych przeprowadzanych w Levodkah na Krymie – badania archeologiczne prowadzone przez S.A. Mul’da.

05.2012 – Udział w badaniach archeologicznych wyprzedzających budowę drogi ekspresowej S17. Marysin stan. 2, gm. Jastków, woj. lubelskie.

07.2012 – Udział w badaniach archeologicznych przeprowadzanych w Nejzac na Krymie – badania archeologiczne prowadzone przez prof. I.N. Khrapunova z ramienia Tauryjskiego Narodowego Uniwersytetu w Symferopolu.

08.2012 – Badaniach ratownicze w miejscowości Ruda, stan. 6, woj. lubelskie (kierownik badań).

10.2012 – Udział w badaniach archeologicznych przeprowadzanych w Tarchankut na Krymie – badania archeologiczne prowadzone przez dr hab. T.N. Smekalova z ramienia Państwowego Uniwersytetu w Petersburgu.

Współpraca w projektach badawczych

2012/2013 – Autor projektu badawczego pt. „Wpływy elementów greckich i kaukaskich na biżuterię barbarzyńców z obszaru Krymu” nr projektu IA-06/2012/508 (grant finansowany z dotacji celowej MNiSW).

2011/2012 – Autor projektu badawczego pt. „Kwerenda materiałów źródłowych”, nr projektu IA-06/2011/508 (grant finansowany z dotacji celowej MNiSW).

Lipiec-sierpień 2012 – Udział w grancie badawczym realizowanym przez Istoriko-arheologičeskij blagotvoritel’nyj fond „Nasledie tysâčeletnj” (Symferopol, Ukraina) wraz z Vest Agder County Counsil (Kristiansand, Norwegia). Projekt badawczy miał na celu przeprowadzenie badań archeologicznych na sarmackim cmentarzysku w Nejzac (Ukraina). W czasie jego realizacji położono szczególny nacisk na uchwycenie wschodniego i północnego kraju cmentarzyska oraz opracowanie pozyskanych w czasie badań zabytków. W czasie realizacji projektu brałam czynny udział w badaniach wykopaliskowych, a także, jako specjalista od późnoscytyjskiej i sarmackiej biżuterii opracowywałam tą kategorie zabytków.

Lipiec 2011 – Udział w grancie badawczym realizowanym przez Istoriko-arheologičeskij blagotvoritel’nyj fond „Nasledie tysâčeletnj” (Symferopol, Ukraina), Tavričeskij nacional’nyj universitet im. V.I. Vernadskogo wraz z Vest Agder County Counsil (Kristiansand, Norwegia). Celem projektu było rozpoznanie osadnictwa Belogorskiego rejonu (Ukraina, Krym). Dzięki badaną powierzchniowym udało się zarejestrować ponad 40 stanowisk archeologicznych i około 100 śladów osadniczych datowanych od epoki kamienia do nowożytności.

Zagraniczne pobyty badawcze

01-03.2011 – Opracowywanie materiałów źródłowych oraz kwerenda biblioteczna, Čentral’ne muzej Tavridy w Symferopolu – wyjazd dofinansowany przez Uniwersytet Rzeszowski.

05.2012 – Kwerenda archiwalna, Institut NANU w Kijowie. W ramach projektu badawczego pt. „Kwerenda materiałów źródłowych”, nr projektu IA-06/2011/508 (grant finansowany z dotacji celowej MNiSW).

06.2012 – Kwerendy literatury, Institut istorii material’noj kul’tury PAN w Petersburgu. W ramach projektu badawczego „Kwerenda materiałów źródłowych”, nr projektu IA-06/2011/508 (grant finansowany z dotacji celowej MNiSW).

08.2012 – Opracowywanie materiałów źródłowych oraz kwerenda biblioteczna, Čentral’ne muzej Tavridy w Symferopolu. W ramach projektu badawczego „Kwerenda materiałów źródłowych” nr projektu IA-06/2011/508 (grant finansowany z dotacji celowej MNiSW).

Wolontariat

11.2009 – Analiz materiału masowego na przykładzie ceramiki wczesno- i późnośredniowiecznego, wykonywanie kompletnej dokumentacji rysunkowej ceramiki oraz rekonstrukcji ich form, Mvseo Archeologico Medioevale Attimis, Udine, Włochy.

01.2011 – Opracowywanie i katalogowanie materiałów z wykopalisk oraz ich dokumentacja fotograficzna, Čentral’ne muzej Tavridy w Symferopolu, Ukraina.

02.2011 – Katalogowanie materiałów z wykopalisk oraz tłumaczenie tekstów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski, Fond „Nasledie tysâčeletij”, Symferopol, Ukraina.

02.2011 – Seria wykładów dla studentów oraz tłumaczenie tekstów z języka ukraińskiego i rosyjskiego na język polski, Katedra Istorii Drevnego Mira i Srednih Vekov Tavričeskogo Nacional’nogo Universiteta im. V.N. Vernadskogo, Symferopol, Ukraina.