Tkaczyk Jacek

Publikacje:

Niedźwiadek R., Tkaczyk J. 2011.
Wyniki nadzorów archeologicznych [w:] Konserwacja i remont Fary w Końskowoli – zabytki o istotnym znaczeniu dla historii Regionu Lubelskiego, (red.) P. Pytlak, Końskowola, s. 10-40.

Tkaczyk J. 2012.
Analiza rozwoju zabudowy działki lokacyjnej na przykładzie parcel znajdujących się pod Teatrem Starym w Lublinie [w:] Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2011: streszczenie referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej, (red.) U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera, Lublin, s. 47-48.

Drobek K., Tkaczyk J. 2012.
Cmentarz szpitalny przy kościele pw. Ducha Świętego w Lublinie w wiekach XV-XVII [w:] „Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną” (red.) S. Czopek, Rzeszów, s. 249-275.

Tkaczyk J. 2012.
Klasztor oo. Dominikanów w świetle badań archeologicznych [w:] „Kościoły i klasztory Lublina w świetle badań archeologicznych” (red.) E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin, s. 16-35.

Tkaczyk J. 2012.
Building plots under the Old Theatre in Lublin: an example of late medieval and modern building development, Analecta Archaeologica Ressoviensia, Volume 7, Rzeszów 2012.