Tokarczyk Tomasz

Publikacje:

Tokarczyk T.

2008 Zwyczaje pogrzebowe ludności kultury przeworskiej, [w:] W cieniu Imperium Rzymskiego, (red: M. Kuraś), Stalowa Wola, s. 13 – 16.

Tokarczyk T.

2010 Recenzja: Krzysztof Walenta, Leśno i mikroregion w okresie rzymskim (Leśno und die Mikroregion in der romischen Keiserzeit), Chojnice 2009. Sprawozdania Archeologiczne, 62, s. 553-563.

Tokarczyk T.

2011 Die Belegungszeit der Przeworsk-Kultur-Nekropolen, Analecta Archaeologica Ressoviensia, 5, s. 403-437.

Kuraś M., Tokarczyk T.

2011 Grot żelazny z młodszego okresu przedrzymskiego z Pikul, pow. Janów Lubelski. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 32, s. 239-245.

Tokarczyk T.

2014 Tarnobrzeska kultura łużycka, [w:] Rozbórz, stanowisko 27. Osada wielokulturowa. (Red. M. Karwowski, D. Kulikowska), Via Archaeologica Ressoviensia, 5, Rzeszów,
s. 27-39.

Kuraś M., Tokarczyk T.

2014 Osada tarnobrzeskiej kultury łużyckiej na stanowisku numer 26 w Sarzynie, pow. Leżajski, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, 35, s. 87-103.

Konferencje:

 1. XXV Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2009, z Łukasz Niemiec,
  referat: „Tajemniczy grocik z Goliszowiec”
 2. XXX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2014 z Aleksandra Sznajdrowska, poster: „Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku Łęg 2, gm. Osiek, woj. świętokrzyskie”
 3. XXX Lubelska Konferencja Archeologiczna 2014 z Aleksandra Sznajdrowska, Kamil Karski poster: „Sprawozdanie z ratowniczych badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku Łęg 2, gm. Osiek, woj. świętokrzyskie”
 4. XXXI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2015, współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 5. XXXI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2015, współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 6. XXXI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2015, współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 7. XXXI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2015, współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 8. XXXI Rzeszowska Konferencja Archeologiczna 2015, współautorstwo posteru z: Współautorstwo posteru z: Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Katarzyna Skowron (Rzeszów): Wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych w miejscowości Zdziary, pow. Niżanski
 9. Współautorstwo posteru z Joanna Rogóż: Wyniki nadzoru prowadzonego na cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Wierzawicach, stan. 18 w ujęciu archeologicznym i antropologicznym.
 10. XXXI Lubelska Konferencja Archeologiczna 2015: Współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Zarzecze 4
 11. XXXI Lubelska Konferencja Archeologiczna 2015: Współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Berehowo 2
 12. XXXI Lubelska Konferencja Archeologiczna 2015: Współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Oselia 15
 13. XXXI Lubelska Konferencja Archeologiczna 2015: Współautorstwo posteru z: Natalia Wojcieszczuk, Oleg Osalczuk, Dmytro Pawliw, Julia Myśko, Olesia Kanonienko, Rusłan Koropeckij (Lwów), Roman Nowicki (Mościska), Katarzyna Szperkowska, Joanna Adamik, Wojciech Rajpold, Marcin Burghardt (Rzeszów): Badania archeologiczne nad osadnictwem pradziejowym w dorzeczu Wiszni (Ukraina) – Chorostnica 15
 14. XXXI Lubelska Konferencja Archeologiczna 2015: Współautorstwo posteru z: Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Katarzyna Skowron (Rzeszów): Współautorstwo posteru z: Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Katarzyna Skowron (Rzeszów): Wyniki badań archeologiczno-ekshumacyjnych w miejscowości Zdziary, pow. niżanski
 15. International Congress of Anthropological Sciences, Ankara. Współautorstwo posteru z Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Katarzyna Skowron: Great War centenary – what is left? Facts are building memory, memory is (re)building facts – case study of exhumations of the I World War human remains in Zdziary (Poland)
 16. „Oręż, kości, sztuka. Broń i ślady jej użycia.” Studencko – doktorancka konferencja, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współautorstwo referatu z Michał Czarnik, Kamil Karski, Dominik Kurek, Katarzyna Skowron: „Odkopane” historie z czasów Wielkiej Wojny. Badania archeologiczno-ekshumacyjne w Zdziarach (pow. Niżański).
 17. (Re)Discovering the Great War. Multidisciplinary Research of Modern Conflicts. Lubljana-Kobarid, Slovenia, 22-24.05.2015
 18. Referat: Okres rzymski w Kotlinie Sandomierskiej – 10 lat później. Stan i perspektywy badań, Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Stalowa-Wola, 3-4.12.2015
 19. Referat: Wielkość struktura i rozplanowanie osad z okresu rzymskiego w świetle badań prowadzonych na trasie autostrady A4, Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Stalowa-Wola, 3-4.12.2015