Wnuczek Izabela

Publikacje:

Wnuczek I. 2011
(rec.) Victor Ì. Kločko (red.), „Gordììvs’kij mogil’nik”. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 32, s. 255-259
Wnuczek I. 2012
Strój Swebów – Markomanów w starszym okresie rzymskim. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33, s. 179-269
Huńka K., Rola M,, Wnuczek I. (w druku)
Miejscowe legendy jako droga do poznania przeszłości. Materiały Pokonferencyjne II Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Archeologicznej „Wokół archeologii” 23-25 kwietnia 2010. Szczecin
Wnuczek I. (w druku)
Wieloaspektowe znaczenie kopców i kurhanów. Materiały Pokonferencyjne Studencko-doktoranckiej Interdyscyplinarnej Konferencji „Granica w ujęciu nauk humanistycznych” 26-27 lutego 2013, Rzeszów.
Wnuczek I. (w druku)
Transcarpathian finds of stamped ceramics. Materiały Pokonferencyjne 12. Interational Congress of Thracology 10-14 września 2013, Targoviste, Rumunia

Konferencje:

  1. Studencko-doktorancka Interdyscyplinarna Konferencja „Granica w ujęciu nauk humanistycznych”, 26-27.02.2013, Rzeszów. Referat pt. „Wieloaspektowe znaczenie kopców i kurhanów jako granicy”
  2. XXIX Rzeszowska Konferencja Archeologiczna, 23-24.04.2013, Rzeszów.
    Referat pt. „Osada tarnobrzeska na stanowisku 26 w Łące, gm. Trzebownisko (współautorstwo z mgr. Marcinem Burhardtem)
  3. 12. International Congress of Thracology, 10-14.04.2013, Targoviste, Rumunia. Referat pt. Transcarpathian finds of stamped ceramics