Wolski Damian

Publikacje:

Wolski D. 2011
(rec.) Grzegorz Osipowicz, Narzędzia krzemienne w epoce kamienia na Ziemi Chełmińskiej. Studium traseologiczne (Flint Tools in the Stone Age in the Chełmno Region. Traceological Analysis). Sprawozdania Archeologiczne 63, 387-406.

Wolski D. 2013.
Sposoby użytkowania krzemiennych drapaczy przez grupy łowiecko-zbierackie w holocenie na przykładzie obozowiska mezolitycznego Otmóchów 28 w powiecie nyskim. Śląskie Sprawozdania Archeologiczne 54, 79-86.

Wolski D. 2013
Early bronze age flint materials from Lesser Poland — their research problems and suggestions for their interpretation. Sprawozdania Archeologiczne 65, s. 145-193

Wolski D. (w druku),
Technologie krzemieniarskie w świetle wybranych koncepcji psychologii społecznej – na przykładzie wczesnobrązowych narzędzi bifacjalnych z Małopolski. Studia Humanistyczne AGH 13.