Ziębińska-Glińska Nina

Publikacje:

Glińska N. 2011.
Dzieje grodziska na łąkach w Wiślicy w świetle z 1996 roku, [w:] M. Rybicka (red.) Obraz struktury społecznej w świetle źródeł archeologicznych w pradziejach i średniowieczu, Rzeszów, s. 155 – 168.

Gliński W., Ziębińska N. 2009.
Sprawozdanie z badań archeologiczno – architektonicznych XVIII-wiecznego budynku bramnego zespołu gospodarczego pałacu biskupów krakowskich w Kielcach, „Studia Muzealno – Historyczne”, t. 1, s. 261 – 279.

W. Gliński W., Ziębińska N. 2009.
Sprawozdanie z badań archeologicznych na Placu Św. Wojciecha w Kielcach, przeprowadzonych w 2006 – 2007 roku, „Między Wisłą a Pilicą”, t. 9, s. 133 – 171.

Gliński W., Glińska N. 2011.
Średniowieczne Kielce w świetle ostatnich badań archeologicznych,„Światowit”, VIII (XLIX), s. 133 – 148.

Gliński W., N. Glińska N. 2012.
Plac św. Wojciecha w Kielcach w świetle badań archeologicznych, przeprowadzonych w 2006 – 2007 roku, „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, 2012, 27, s. 229 – 270.