Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska

Dr Agnieszka Půlpánová-Reszczyńska jest absolwentką archeologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, którą ukończyła obroną pracy magisterskiej, dotyczącej zabytków bursztynowych w kulturze wielbarskiej i w grupie masłomęckiej, napisanej pod kierunkiem prof. Andrzeja Kokowskiego. Specjalizuje się w archeologii okresu rzymskiego i wczesnej fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowoeuropejskiego Barbaricum. W ramach współpracy z Instytutem Archeologii UMCS w Lublinie brała udział w wykopaliskach z okresu rzymskiego na stanowiskach w Masłomęczu i Drążgowie. Już jako pracownik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, w 2001 r. wspólne ze studentami uczestniczyła w badaniach na cmentarzysku ludności grupy masłomęckiej i osadzie kultury pucharów lejowatych w Gródku nad Bugiem, prowadzonych pod kierownictwem prof. Andrzeja Kokowskiego. Od 2002 r. w ramach współpracy zagranicznej z ośrodkami czeskimi wraz z grupą studentów brała udział w badaniach wykopaliskowych na obszarze Czech i Moraw. Zainteresowania badawcze związane z kulturą Germanów nadłabskich znalazły odzwierciedlenie w jej pracy doktorskiej, odnoszącej się do osadnictwa germańskiego we wczesnym i starszym okresie rzymskim na terenie północno-zachodnich Czech, którą obroniła w 2010 r. w Instytucie Archeologii UR. Obecnie realizowane tematy badawcze skupiają się wokół szeroko pojmowanej problematyki relacji kulturowych pomiędzy obszarami zajmowanymi przez Germanów nadłabskich, a ziemiami polskimi w okresie rzymskim.