Dr Tomasz Bochnak

Dr Tomasz Bochnak urodził się w Krakowie w 1973 roku. W latach 1992-1997 studiował archeologie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku obronił pracę magisterską i rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę doktorską, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Kaczanowskiego, obronił w 2002 roku.

Zainteresowania badawcze Tomasza Bochnaka dotyczą zagadnień związanych z oddziaływaniami kultury lateńskiej na lokalne społeczności Europy Środkowej. Interesuje się problemami technologii i funkcjonalności przedmiotów metalowych pochodzących z ostatnich wieków przed Chrystusem. Jest autorem i współautorem 40 publikacji. Tomasz Bochnak współpracuje z Uniwersytetem Dzieci.

Publikacje:
image001
01_bochnak_kolofon
02_bochnak_literature
03_bochnak
04_bochnak_kotly
05_bochnak_bibliografia_20_marca_2011
06_bochnak_golanova_bochnak_moravie_tap
07_bochnak_sumar_foi_titlu_colocviu
08_bochnak_tap
09_bochnak_biskupin_2010_Polnocna_droga
10_bochnak_70_szabo
11_bochnak_barbaricum
12_bochnak_kieferling_ab2008
13_bochnak_lozna_et_analogies
14_bochnak_mlynarski
15_bochnak_titlu
16_bochnak_noze
17_bochnak_budapest
18_bochnak_mefra
19_bochnak_czarnecka
20_bochnak_frankowski