MOJE SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ

Szanowni Państwo,

Dyrekcja i Rada Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego uprzejmie informuje, że nasz Instytut przygotowuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych MOJE SPOTKANIA Z ARCHEOLOGIĄ.

Planujemy jego przeprowadzenie pod koniec listopada tego roku. Szczegółowe informacje co do miejsca, terminu konkursu oraz terminu i zasad zgłaszania się uczestników prześlemy Państwu w pierwszej połowie września. Jego celem jest, w pierwszym rzędzie, promocja Podkarpacia, w szczególności wiedzy o pradziejach tego regionu, jego najstarszych dziejach i zabytkach, w kontekście wiedzy o archeologii Europy oraz archeologii jako nauki ważnej dla poznania i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Konkurs będzie składał się z dwóch części. Pierwsza, pisemna wyłoni grupę finalistów. Część druga, ustna wskaże laureatów. Nad przebiegiem konkursu będą sprawowali pieczę pracownicy naukowi Instytutu i studenci archeologii naszego Uniwersytetu.

Dla finalistów i laureatów przewidujemy atrakcyjne nagrody. Zwycięzcy będą mogli uczestniczyć w międzynarodowych badaniach wykopaliskowych na znanym, europejskim stanowisku archeologicznym latem 2014 roku (prawdopodobnie będą to prace na oppidum celtyckim w Bibracte we Francji). Dla laureatów, którzy podejmą studia na kierunku Archeologia w Uniwersytecie Rzeszowskim w roku akademickim 2013/2014, udział w tych badaniach będzie jednocześnie uznany jako praktyka wykopaliskowa.

Zakres tematyczny konkursu obejmuje wiedzę o archeologii pradziejowej i okresów młodszych z zakresu programu nauczania liceów. Pytania będą dotyczyły również treści następujących książek:

Z. Bukowski, K. Dąbrowski, Świt kultury europejskiej, Warszawa 1971.
S. Czopek, Pradzieje Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 2003.
S. Czopek, Kamień, brąz, żelazo. Zarys archeologii Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 1998.

Informacje o konkursie prześlemy Dyrektorom i nauczycielom historii szkół ponadgimnazjalnych. Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o Konkursie drogami dostępnymi Kuratorium (do listu dołączony jest plakat informacyjny).

Z wyrazami uszanowania
Dyrektor Instytutu Archeologii UR
Prof. UR dr hab. Małgorzata Rybicka

plakat