Konkurs na najlepszą pracę magisterską

 

Dyrektorzy Instytutów Archeologii Polskich Uczelni

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego mają przyjemność ogłosić III edycję konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu archeologii napisaną w roku 2013. Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w III edycji konkursu i przygotowanie zgłoszeń zgodnie z załączonym regulaminem.

  1. Załącznik: Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii.

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę magisterską z archeologii

1. Organizatorami konkursu są: Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego i Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego.

2. Konkurs ma charakter otwarty, a główną nagrodą jest publikacja w formie monografii w serii „Collectio Archaeologica Ressoviensis”.

3. Przedmiotem konkursu są prace magisterskie z zakresu archeologii prahistorycznej, średniowiecznej i nowożytnej, obronione w danym roku kalendarzowym w polskich uczelniach.

4. Zgłoszenia można składać w następującym trybie:

a) poprzez dyrekcje macierzystych instytutów (z obowiązującym limitem nie więcej niż 3 prac),

b) samodzielnie – przez zainteresowanych autorów.

5. W każdym przypadku zgłoszenie powinno zawierać

a) krótki wniosek wraz z uzasadnieniem,

b) oryginalny /wydrukowany/ egzemplarz pracy,

c) opinię promotora lub innego samodzielnego pracownika naukowego.

Wskazane (choć nie konieczne) są niezależne recenzje.

6. Zgłoszenia należy nadsyłać (składać) w Sekretariacie Instytutu Archeologii UR (ul. Hoffmanowej 8, Rzeszów) do dnia 30 listopada każdego roku.

7. Tryb wyłaniania laureata konkursu jest stepujący:

a) Kapituła Nagrody, którą tworzą samodzielni pracownicy naukowi Instytutu Archeologii UR, spośród zgłoszonych prac wyłania grupę najlepszych, które stają się nominowanymi do nagrody, uzyskując tym samym wyróżnienia w konkursie,

b) spośród nominowanych wybierany jest jeden laureat, a do ostatecznego rozstrzygnięcia Kapituła Nagrody zaprasza w charakterze ekspertów osoby z innych ośrodków naukowych,

c) Kapituła Nagrody zachowuje prawo innego podziału nagród (wskazania więcej niż jednego laureata lub nie wskazania go) i wyróżnień.

8. Ostateczne wyniki konkursu będą ogłaszane do końca lutego.