Prace doktorskie obronione w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

 1. Joanna Podgórska-Czopek : Studia nad przemianami kulturowymi oraz osadniczymi w okresach rzymskim i wczesnosłowiańskim nad dolnym Wisłokiem. 
  Promotor: Prof. M.Parczewski; Recenzenci: Prof. A.Kokowski, Prof. P.Kaczanowski. Rzeszów 2008
 2. Krzysztof Ormian: Stylistyka nadsańska ceramiki tarnobrzeskiej kultury łużyckiej. 
  Promotor: Prof. S. Czopek; Recenzenci: Prof. W.Blejer, Prof. A.Mierzwiński Rzeszów 2008.
 3. Agnieszka Reszczyńska : Nadłabskie osady z wczesnego okresu rzymskiego w północno-zachodnich Czechach w kontekście badania zespołu ceramicznego z osady w Trmicach- Usti nad Łabem.
  Promotor: Prof. A.Kokowski; Recenzeci: Prof. E.Droberjar; Prof. R.Madyda-Legutko. Rzeszów 2010
 4. Katarzyna Trybała-Zawiślak: Rozplanowanie grobów na cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej ze szczególnym uwzględnieniem nekropoli w Kłyżowie. 
  Promotor Prof. Czopek; Recenzenci: Prof. J.Dąbrowski, Prof. S.Kadrow. Rzeszów 2011.
 5. Maciej Dębiec: Kultura ceramiki wstęgowej rytej na Ukrainie.
  Promotor: Prof. Pelisiak; Recenzenci: Prof. S.Kadrow, Dr hab.M.Nowak. Rzeszów 2012
 6. Wojciech Pasterkiewicz : Osadnictwo kultury pucharów lejkowatych na terenie Ukrainy. 
  Promotor Prof. J.Machnik; Recenzeci: Prof. J.Kruk, Prof. M.Rybicka