ZAPROSZENIE

W dniach 21-24. października b.r. będziemy gościć w naszym Instytucie Dr. Gabriela Fuska, wybitnego mediewistę, samodzielnego pracownika naukowego Instytutu Archeologicznego Słowackiej Akademii Nauk w Nitrze, głównego redaktora czasopisma „Slovenská Archeológia”.
Dr Fusek należy do europejskich autorytetów w zakresie archeologii Słowian.


W poniedziałek 21. października zapraszamy na dwa wykłady Dr. G. Fuska, które odbędą się w naszym Instytucie przy ul. Hoffmanowej 8:

godz. 9:30

Kultura białobrdowska a przynależność etniczna ludności zachodniej Słowacji w X-XI w.

godz. 11:15

Aktualne problemy najstarszego osadnictwa słowiańskiego w Kotlinie Karpackiej.

Dwa kolejne wykłady:

Osada wczesnośredniowieczna Nitra-Šindolka (VI-XII w.)

oraz

Dwa cmentarzyska kultury białobrdowskiej w Nitrze-Šindolce

odbędą się w środę, terminy zostaną podane później.

 

Dyrektor Instytutu Archeologii UR
Dr hab. Małgorzata Rybicka, prof. UR