Dyplom Uznania Rektora UR

22 października 2013 odbyło się uroczyste wręczenie
DYPLOMÓW UZNANIA REKTORA.

Dyplomy zostały przyznane 22 absolwentom Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Wydział Socjologiczno-Historyczny grono to reprezentowały dwie osoby z archeologii.
Laury Rektora otrzymali:

Olga Wojnowska i Kamil Karski