Zaproszenie na wykład

Instytut Archeologii UR zaprasza na gościnny wykład
prof. UAM dr hab. Przemysława Makarowicza pt.

Bukivna. Elitarna nekropola kurhanowa z epoki brązu nad Dniestrem.

Odbędzie się on 24 stycznia 2014 roku w Instytucie Archeologii UR, ul. Hoffmanowej 8.
Początek godzina 13.