Zaproszenie na wykład

DYREKCJA INSTYTUTU ARCHEOLOGII
ZAPRASZA

na wykłady, które w dniu 26 marca 2014 roku o godzinie 15:00 w Insty­tucie Arche­ologii Uni­wer­sy­tetu Rze­szow­skiego wygłoszą:

Ciprian Astalos (Londyn/Satu Mare), Ulrike Sommer (Londyn), Cri­stian Virag (Satu Mare) na temat: Tasnad Archa­eolo­gical Pro­ject – Inve­sti­ga­tion of an Early Neo­li­thic set­tle­ment in Nor­th­we­stern Romania

oraz

Sanda Bacuet Crisan (Zalau) na temat: Neo­li­thic art and craft in the North West Romania. Stone cra­ft­smen from Port „Corau”

Zapra­szamy stu­dentów
i dok­to­rantów IA UR