Karski Kamil

Publi­kacje:

Karski K. 2014.
The Neo­li­thic revo­lu­tion as a sym­bolic trans­i­tion, [w:], S.Kadrow, P.Włodarczak (red.), Envi­ron­ment and sub­si­stence — forty years after Janusz Kruk's "Set­tle­ment stu­dies. Rzeszów-Bonn, s.507–524.