Kulikowska Dominika

Publikacje:

Kulikowska D. 2012. 
Groby osób w wieku podeszłym w kulturze przeworskiej, oksywskiej i wielbarskiej, [w:] S. Czopek (red.), Hic mortui vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Rzeszów, s. 195-217.

Kulikowska D. 2013
Białobrzegi, stanowisko 18. Osada z okresu rzymskiego (współautorstwo z Maciejem Karwowskim, Bogdanem Chmielewskim, Andrzejem Pelisiakiem.