Marciniak Filip

Publikacje:

Marciniak F., Marciniak M. 2013
Obozowisko i cmentarzysko mezolityczne w Mszanie, [w:] W.Brzeziński (red.), Prehistoryczny łowca. Wystawa o człowieku z Janisławic. Warszawa , s. 63-70

Marciniak F. 2013
Pochówki mezolityczne na terenach ziem polskich, [w:] Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej. Materiały konferencyjne, Warszawa, s. 30

Marciniak F. 2013
Problem zachowania się stratygrafii archeologicznej na wydmowych stanowiskach piaskowych na przykładzie analizy materiałów krzemiennych pochodzących ze stanowiska Mszano 14, [w:] Ł.A. Czyżewski (red.), 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM, Książka streszczeń. Toruń, s.30

Konferencje:

  1. Lecznictwo i żywienie na przestrzeni wieków w świetle źródeł archeologicznych. Koło Naukowe Studentów Archeologii i Międzywydziałowe Studenckie koło Bioarcheologii; Instytut Archeologii UMK, Toruń, 18.05.2012. Referat pt. Próba charakterystyki spożycia białka zwierzęcego w starszym mezolicie na podstawie szczątków kostnych ze stanowiska Mszano 14.
  2. 50-ta Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH; Wydział Odlewnictwa  AGH, Kraków, 09.05.2013. Referat pt.Problematyka technologii i konserwacji monet antycznych (współautor: Magdalena Rudzińska).
  3. II Konferencja Studenckiego Koła Badań Podwodnych „MORZE – ŚRÓDLĄDZIE NAUTYKA”; Instytut Archeologii UMK, Toruń, 17.05. 2013:
    – referat pt. Problematyka interpretacji znalezisk podwodnych na przykładzie stanowiska 38 w Jeziorze Gągnowskim, gm. Drawsko Pomorskie, współautor: Magdalena Rudzińska
    – referat pt. Wizerunki łodzi na monetach antycznych
  4. VII edycjaToruńskich Warsztatów Numizmatyki, Brodnica 12-14.09.2013 Wykład pt. Analizy metalurgiczne antoninianów Filipa I Araba i jego rodziny, współautor: Magdalena Rudzińska
  5. Pierwszy Kongres Archeologii Polskiej, Warszawa, 19-21.09.2013. Poster: Obrządek pogrzebowy w mezolicie na ziemiach polskich.
  6. 10. Warsztaty krzemieniarskie SKAM „ARTEFAKT W PRZESTRZENI. Krzemienica- skupienie- stanowisko- region”, Instytut Archeologii UMK, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń, 23-25.10.2013. Referat pt. Problem zachowania się stratygrafii archeologicznej na wydmowych stanowiskach piaskowych na przykładzie analizy materiałów krzemiennych pochodzących ze stanowiska Mszano 14.