Mazurek Mirosław

Publikacje:

Bobak D., Jarosz P., Mazurek M., Okoński J., Szczepanek A. 2012.
„Szczątki dzieci w jamie osadowej kultury mierzanowickiej na stanowisku 39 w Dobkowicach, pow. jarosławski. Obiekt kultowy czy przejaw zwyczajów pogrzebowych?” [w:] S. Czopek (red.), Hic mortus vivunt. Z badań nad archeologią funeralną. Rzeszów, s. 51-71

Jarosz P.; Mazurek M., Okoński J., Szczepanek A. 2013
Bell Beaker influence in the Early Bronze Age on the basis of latest discoveries in
Rozbórz, in south-eastern Poland, [w:] Prieto Martínez M. P., Salanova L. (red),. New researches on Bell Beakers. Proceedings of 15th Bell Beaker International Conference: From Atlantic to Ural. 5th – 9th of May 2011 Poio (Pontevedra, Galicia, Spain). Copinino. Santiago de Compostela ( w druku)

Mazurek M., Okoński J., Rybicka M.2013
Studium przypadku. Obiekt 3834 z Rozborza, stan. 28, woj. podkarpackie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 34, s.119-128