Nawrot Judyta

Publikacje:

Nawrot J. 2013.
Kościoły centralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.). Rzeszów.
 

Konferencje:

Archeologia Zachodu Ukrainy. Lwów 22-24 maj 2013. Referat pt. Nowożytna ceramika z Miechocina, pow. Tarnobrzeg.