Nawrot Judyta

Publi­kacje:

Nawrot J. 2013.
Kościoły cen­tralne na terenie Czech i Moraw (IX-XIII w.). Rze­szów.
 

Kon­fe­rencje:

Arche­ologia Zachodu Ukrainy. Lwów 22–24 maj 2013. Referat pt. Nowo­żytna cera­mika z Mie­cho­cina, pow. Tarnobrzeg.