Piątkowska Katarzyna

Publikacje:

Piątkowska K., Dobrzyński M. 2011
Technologia bifacjalnych noży sierpowatych na podstawie znalezisk grobowych kultury mierzanowickiej ze Skołoszowa, st. 7, gm. Radymno. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 32, s. 107–115.

Dobrzyński M., Piątkowska K. 2012
Zagadnienie eksploatacji łuszczniowej w kulturze pucharów lejkowatych na podstawie stanowiska 8/19 w Piaskach Wielkich pow. Świdnik, woj. lubelskie. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33, s. 43-61.

Piątkowska K. 2012
(rec.) Shennan Stephen. Genes, Memes and Human History.Darwinian Archeology and Cultural Evolution, Thames and Hutson Ltd, London. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego 33, 469-470.

Piątkowska K., Dobrzyński M. 2013
Predeterminowany półsurowiec wiórowy w produkcji drapaczy z krzemienia wołyńskiego z Niżu Polskiego, [w:] Rybicka M., Pozikhovskiy O., Rogoziński J., (red.), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych, Rzeszów (w druku)

Piątkowska K., Dobrzyński M. 2013
Materiały krzemienne kultury malickiej ze stanowiska 105/3 przy ul. Willowej w Lublinie, [w:] Rybicka M., Pozikhovskiy O., Rogoziński J., (red.), Pogranicze kultury trypolskiej i kultury pucharów lejkowatych, Rzeszów (w druku).

Dobrzyński M., Piątkowska K., Rybicka M. 2013
Funerary Offerings of the Volhynian Flint from Structure 620 on Site 7 in Skołoszów, Podkarpackie Voivodship, [w:] Furmanek M. (red.), Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Włodzimierzowi Wojciechowskiemu ( w druku).