Studia podyplomowe. Archeologia architektury.


UNIWERSYTET RZESZOWSKI w RZESZOWIE
NOWY KIERUNEK STUDIÓW
STUDIA PODYPLOMOWE. ARCHEOLOGIA ARCHITEKTURY
przy
Instytucie Archeologii UR
ul. Moniuszki 10
35-015 Rzeszów
tel: 17 872-15-81
fax: 17 872-15-90
mail: sekretariat@archeologia.rzeszow.pl
http://www.archeologia.ur.edu.pl/

Szanowni Państwo!

Od 1 października 2014 roku rozpoczynają się w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego studia podyplomowe Archeologia architektury. Postulat utworzenia tego rodzaju studiów wyszedł ze środowiska archeologów samodzielnie prowadzących badania archeologiczne na terenach inwestycji. Badacze ci dostrzegają braki archeologicznego warsztatu badawczego w badaniach związanych z odkryciami reliktów architektonicznych różnych okresów – poczynając od średniowiecza do czasów najnowszych. Dotyczy to nie tylko zakresu badań terenowych, ale również kwerendy źródłowej i opracowań gabinetowych.

Dynamiczny wzrost w ostatnich latach udziału archeologii w badaniu obiektów architektonicznych powoduje potrzebę aplikacji i rozwoju nowoczesnej metodyki badań archeologiczno-architektonicznych. Studia podyplomowe mają przygotować do prowadzenia samodzielnych badań archeologiczno-architektonicznych, a także uświadomić rolę i potrzebę współpracy z badaczami architektury, korzystania z nauk pomocniczych archeologii i architektury, jak również metod i analiz przyrodniczych i technicznych.

Do współpracy zaprosiliśmy specjalistów z Politechniki Krakowskiej i Politechniki Rzeszowskiej. Studia podyplomowe w swoim programie zawierają m.in. następujące przedmioty: Dzieje architektury, Metodyka badań architektonicznych, Historia sztuki, Wybrane zagadnienia z archeologii architektury, Dzieje urbanistyki na ziemiach polskich, Archeologia miasta, Badania naukowo-historyczne, Programy komputerowe w badaniach architektury.

Studia będą trwać dwa semestry.

Wymagania wstępne (oczekiwania kompetencyjne kandydata) – jeden z dyplomów magistra: archeologii, architektury i urbanistyki, budownictwa, geografii, geofizyki, geologii historii, geodezji i kartografii, historii sztuki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, kulturoznawstwa.
Warunki ukończenia studiów: zdanie wszystkich egzaminów i uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów objętych planem studiów, a tym samym uzyskanie określonych w programie efektów kształcenia i wymaganej liczby punktów ECTS; wniesienie ustalonych opłat.

Zapraszamy do Rzeszowa!

przemysl_cerkiew
sanok_kosciol_nmp
sanok_kosciol_parafialny

lublin_biforium
lublin_rekonstrukcja
lublin_wykopaliska