Seminarium naukowe z okazji Światowego Dnia Ochrony Zabytków

Instytut Arche­ologii UR ser­decznie zaprasza na semi­na­rium naukowe z okazji Świa­to­wego Dnia Ochrony Zabytków, które odbę­dzie się w dniu 04.04.2014 o godz. 13.00 w Insty­tucie Arche­ologii UR przy ulicy Hof­f­ma­nowej 8.

seminarium