Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego

alfabetKilka dni temu ukazała się publikacja pt. Alfabet nauki Uniwersytetu Rzeszowskiego, będąca zbiorem wywiadów ze znakomitymi badaczami, reprezentującymi różne dyscypliny naukowe realizowane w naszej Uczelni. We wprowadzeniu do niej, pióra prorektora ds. nauki profesora dr. hab. Sylwestra Czopka, czytamy, że “… kondycja naukowa decyduje o randze uczelni, jej akademickości..” , a co jest ważne, że ta książka “… Ma tylko rozbudzić zainteresowanie nauką, tą prawdziwą, przez duże N…”. Instytut Archeologii reprezentuje w niej profesor dr hab. Michał Parczewski, będący symbolem jakości dla wielu pokoleń archeologów, zajmujących się okresem wczesnego średniowiecza i nie tylko. Przeprowadzona z nim bardzo interesująca rozmowa, pokazuje dlaczego warto zainteresować się przeszłością i dlaczego nauka o przeszłości może być pasjonująca. Zostanie ona poniżej czytelnikom udostępniona.
Archeologia. Rozmowa z profesorem Michałem Parczewskim