Nowość

Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego w bieżącym roku rozpoczął realizację 5 grantów NCN, kierownikami ich są:

  1. Prof. dr hab. Sylwester Czopek, nr projektu: 2013/09/B/HS3/04277, tytuł: Przemiany kulturowo-osadnicze w dorzeczu rzeki Wiszni w epoce brązu i we wczesnej epoce żelaza w kontekście zmian prahistorycznej i wczesnośredniowiecznej ekumeny, konkurs: OPUS 5
  2. Dr Leszek Gardeła, nr projektu: 2013/09/D/HS3/04452, tytuł: Zła śmierć we wczesnym średniowieczu. Pochówki atypowe z ziem polskich w perspektywie porównawczej, konkurs: SONATA 5
  3. Mgr Marcin Burghardt, nr projektu: 2013/09/N/HS3/02839, tytuł: Stratyfikacja społeczna ludności Lasostepu Nadczarnomorskiego okresu scytyjskiego, konkurs: PRELUDIUM 5
  4. Mgr Joanna Adamik, nr projektu: 2013/11/N/HS3/04697, tytuł: Ekumena ludności kultury trzcinieckiej w Polsce południowo-wschodniej. Studium osadniczo-kulturowe, konkurs: PRELUDIUM 6
  5. Dr hab. Marcin Wołoszyn, nr projektu: 2013/11/B/HS3/02052, tytuł: Sfinks słowiańskiej sfragistyki – plomby typu drohiczyńskiego z Czermna na wschodnioeuropejskim tle porównawczym, konkurs: OPUS 6