Inauguracja roku akademickiego

UWAGA !
ARCHEOLOGIA I stopnia
MUZEOLOGIA I stopnia

Inauguracja roku akademickiego w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego odbędzie się 1.10.2014 r. przy ul. Moniuszki 10

11.00 – 11.45 – Powitanie studentów pierwszego roku

Archeologia – sala 3
Muzeologia – sala 24

12.00 – Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Sylwestra Czopka
„Archeolog – romantyk czy pozytywista”