Semi­na­rium pt. Grody Czer­wień­skie — złote jabłko pol­skiej archeologii

Dyrekcja Insty­tutu i dr hab. Marcin Woło­szyn zapra­szają na na semi­na­rium pt. Grody Czer­wień­skie — złote jabłko pol­skiej arche­ologii, które odbę­dzie się w dniach 06–07.11. 2014 w Insty­tucie Arche­ologii w Rze­szowie, ul. Moniuszki 10.

wyklad