Informacja dla studentów Archeologii III roku studiów I stopnia oraz I roku studiów II stopnia (moduł: źródłoznawstwo archeologii średniowiecznej)

Zajęcia z dr. hab. M. Wołoszynem w dniach 3-5 XI 2014 roku zostają odwołane. Studentów ww. lat zapraszamy natomiast do przybycia na seminarium naukowe “GRODY CZERWIEŃSKIE – złote jabłko polskiej archeologii”.