Informacja dla I roku studiów magisterskich na kierunku Archeologia (moduł źródłoznawstwo archeologii pradziejowej)

Naj­bliższe zajęcia (środa, 5.11.2014) z "For­ma­li­zacji kla­sy­fi­kacji i typo­logii" z dr. T. Boch­na­kiem zostają przełożone.