Informacja dla I roku studiów magisterskich na kierunku Archeologia (moduł źródłoznawstwo archeologii pradziejowej)

Najbliższe zajęcia (środa, 5.11.2014) z “Formalizacji klasyfikacji i typologii” z dr. T. Bochnakiem zostają przełożone.