Informacja dla studentów Archeologii I roku studiów licencjackich

Najbliższe zajęcia ze “Wstępu do archeologii” z dr. M. Karwowskim, które były zaplanowane na 10.11.2014, nie odbędą się. Kolejny termin wykładu i ćwiczeń z ww. przedmiotu to 24.11.2014.