Informacja dla studentów Archeologii I roku studiów licencjackich

Naj­bliższe zajęcia ze "Wstępu do arche­ologii" z dr. M. Kar­wow­skim, które były zapla­no­wane na 10.11.2014, nie odbędą się. Kolejny termin wykładu i ćwiczeń z ww. przed­miotu to 24.11.2014.