Zajęcia z dr. T. Bochnakiem

Najbliższe seminarium licencjackie odbędzie się zgodnie z terminem podanym na harmonogramie zajęć, tj. w czwartek, o godz. 13:00.
Natomiast proseminarium ze studentami 2 roku studiów licencjackich obędzie się w dniu 12.11.2014.