Informacja dla II roku Archeologii studiów II stopnia

Zajęcia z dr Joanną Rogóż z Antro­po­logii fizycznej na kie­runku Arche­ologia II rok, II sto­pień w dniu 17.11 i 24.11.2014 zostają odwo­łane z powodu wyjazdu na krótki staż. Termin odro­bienia zajęć zostanie podany wkrótce.