Informacja dla studentów II roku Archeologii studiów II stopnia

W dniu 18.XI.2014 r. (wtorek) zostają odwo­łane zajęcia z Arche­ologii fune­ralnej okresu średnio­wiecz­nego i nowo­żyt­nego z dr. M. Dzi­kiem. Termin ich odro­bienia zostanie usta­lony na kolejnym spotkaniu.