Zaproszenie na wykład prof. dr. hab. Krzysztofa Ciałowicza “Tell el-Farcha – zapomniana stolica z okresu formowania się państwa egipskiego (IV/III tys. p. n. e.)”

K. Ciałowicz plakat