Informacja dla II roku Archeologii studiów II stopnia

Zajęcia z dr Joanną Rogóż z Antro­po­logii fizycznej na kie­runku Arche­ologia, II rok, II sto­pień z dnia 17.11 i 24.11.2014 r. zostaną odro­bione w dniu 1.12 oraz 8.12 2014 r. w godz.13:30–15:45, sala 15.