Informacja dla doktorantów I roku archeologii

OGŁOSZENIE
STUDENCI I ROKU STUDIÓW III STOPNIA
PROSZENI SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ
DO DZIEKANATU pok. 31
W CELU PODPISANIA UMÓW